Yleistä

Kaikkien turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi tapahtuman aikana noudatetaan näitä järjestyssääntöjä sekä Suomen lakia. Ilmoita kaikista tapaturmista, onnettomuuksista, järjestyshäiriöistä ja muista ongelmista välittömästi järjestyksenvalvojille tai muille tapahtuman järjestäjille. Puutumme epäasialliseen ja järjestyssääntöjen vastaiseen käytökseen välittömästi järjestyksenvalvojien toimesta.

Järjestyksenvalvojien, tapahtumanjärjestäjien sekä viranomaisten antamia ohjeita on toteltava kaikissa tilanteissa. Järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä tai muuten yhteistyöhaluton kävijä tapahtumasta.

Tapahtumapaikalla on vaatenarikka (pääaula).

Kulkuväylistä

Tapahtumapaikan kulkuväyliä ei saa tukkia. Portailla istumista pyydetään välttämään kulkuväylien tukkimisen välttämiseksi.

Propit ja asereplikat

Pyydämme kaikkia isojen proppien ja esineiden kanssa liikkuvia olemaan erityisen varovaisia. Jätähän kaikki valomiekkaa suuremmat aseet narikkaan!

Kaikenlaisten aseiden tai niitä muistuttavien esineiden tuominen tapahtumaan on pääsääntöisesti kiellettyä. Tällaisia esineitä ovat muun muassa airsoft-aseet, muut asereplikat, koristemiekat, kaikenlaiset teräaseet, sekä kaikki muut aseeksi tulkittavat tai sellaista erehdyttävästi muistuttavat esineet. Päätös nojaa järjestyslain 10. pykälään, joka kieltää aseet ja niitä muistuttavat esineet julkisilla paikoilla. Lisäksi haluamme järjestää turvallisen tapahtuman kaikille.

Naamiaisissa kilpailija saa kantaa ja esitellä asuunsa kuuluvaa asetta. Muistattehan myös turvallisuuden ja varovaisuuden esitysten aikana. Ennen naamiaisia aseen voi jättää narikkaan.

Alkoholi ja muut päihdyttävät aineet

Omien alkoholijuomien ja muiden päihdyttävien aineiden hallussapito ja nauttiminen tapahtuma-alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä on ehdottomasti kiellettyä. Järjestyksenvalvojat takavarikoivat tavattaessa päihteet kävijältä sekä tarvittaessa poistavat häiriötä aiheuttavan kävijän tapahtumasta.

Tupakointi

Missään tapahtumapaikan sisätiloissa ei saa tupakoida. Tämä koskee myös sähkötupakointia. Myöskään tapahtumapaikan sisäänkäyntien välittömässä läheisyydessä sekä muissa tupakointikieltokilvin merkityissä paikoissa tapahtumapaikan ulkopuolella ei saa tupakoida. Tupakointi tapahtuu tupakkapaikoilla riittävän kaukana sisäänkäynneistä, ja tupakantumpit laitetaan tupakkapaikoilla oleviin tuhkakuppeihin.

Tapahtumapaikasta

Tapahtumapaikan roskaaminen, sotkeminen tai rikkominen on ehdottomasti kiellettyä. Yleisöltä suljetuille alueille tunkeutuminen on kiellettyä. Myöskään peitettyihin laitteisiin tai kalusteisiin ei saa kajota eikä esteeksi asetettuja kalusteita siirtää.

Mainosten, ilmoitusten tai muiden vastaavien papereiden tai esineiden kiinnittäminen tapahtumapaikan seinille on sallittua ainoastaan infopisteen henkilökunnan tapauskohtaisella luvalla ja heidän osoittamissaan paikoissa.

Lopuksi

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena ei ole estää tai hillitä hauskanpitoa tapahtumassa. Järjestyssääntöjen tarkoituksena ei kuitenkaan ole myöskään luetteloida kaikkia kiellettyjä asioita.