Finnconin häirintäyhdyshenkilön tavoittaa koko tapahtumaviikonlopun numerosta 0468974776.

Finncon on ikärajaton, pääsymaksuton ja kaikille avoin tapahtuma. Tämän vuoksi Finnconin kävijäkunta on monenikäistä ja erilaisista taustoista tulevaa. Kaikki Finnconin kävijät ovat kuitenkin scifin, fantasian tai kauhun ja näiden eri muotojen harrastaja ja jokaisella on oikeus olla tapahtumassa omana itsenään ilman, että hän tulee häirityksi tai kiusatuksi. Käyttäydythän siis kunnioittavasti muita kävijöitä kohtaan!

Häirinnällä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikenlaista syrjimistä, pilkkaamista, toisten ulkonäön, pukeutumisen tai mielipiteiden arvostelemista, henkilökohtaisen tilan ja koskemattomuuden rikkomista sekä muuta epäasiallista käytöstä. Huomion arvoista on, että jokainen voi kokea häirintää, riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, mielipiteistä, ulkonäöstä tai muusta seikasta.

Jos koet häirintää, pyydä henkilöä lopettamaan. Myös muut voivat puuttua häirintään tai epäiltyyn häirintään esimerkiksi kysymällä onko kaikki kunnossa.

Finnconissa päivystää koko tapahtuman ajan koulutettu häirintäyhdyshenkilö. Häirintäyhdyshenkilön saa kiinni puhelimitse ja hänelle voi ilmoittaa häirintätilanteita koko conin ajan. Toivomme, että kaikista häirintätilanteista ilmoitetaan häirintäyhdyshenkilöille tai järjjestyksenvalvojille, vaikka tilanne selviäisikin ilman tapahtuman henkilökuntaa, jotta voimme tulevaisuudessa kehittää toimintaamme turvallisemmaksi kaikille kävijöillemme.

Kiitokset tämän häirinnän vastaisen linjauksen inspiraatiosta Traconille ja Ropeconille


Turvallisemman tilan periaatteet

Finnconissa noudatetaan näitä turvallisemman tilan periaatteita.

  • Jokaisella on oikeus valita kuka koskee häneen ja miten, ja kenen kanssa hän aikaansa viettää. Kunnioita siis toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Älä koske ketään kysymättä lupaa. Et voi tietää toisen rajoja, jos et kysy! Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
  • Älä pilkkaa, ivaa, syrji, nolaa tai halvenna ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Älä arvostele toisten ulkonäköä. Älä ylläpidä stereotypioita.
  • Älä oleta toisten sukupuolta, kansallisuutta, etnisyyttä, mielipiteitä, uskontoa, arvoja, terveyttä tai toimintakykyä.
  • Anna tilaa. Ota kaikki mukaan keskusteluun ja pidä huolta, ettei kukaan jää ulkopuolelle. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro myös muille. Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti ja kunnioita toisten yksityisyyttä.
  • Kuuntele ja opi. Ota avoimesti ja ennakkoluulottomasti vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
  • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut, vaikka et olisi tarkoittanut loukata. Jos toimintasi häiritsee muita ja sinua pyydetään lopettamaan, lopeta välittömästi.


Kiitokset näiden Turvallisemman tilan periaatteiden pohjasta  Suomen YK-liitolle.